Festivalreglement

Het festival is toegankelijk voor iedereen vanaf 15 jaar en ouder.
Glas, blik, plastic flessen, kartonnen drankverpakkingen worden niet toegelaten op het festivalterrein. Het is niet toegestaan zelf eten en/of alcoholische dranken binnen te brengen. Er is catering voorzien op het festivalterrein en dit aan democratische prijzen.
Bij het betreden van het festivalterrein worden rugzakken gecontroleerd op gevaarlijke voorwerpen. Bij weigering wordt de toegang tot het festivalterrein ontzegd.
Wapens, stokken, scherpe voorwerpen en andere gevaarlijke voorwerpen (kettingen, paraplu’s met pin, deodorants, glazen parfumflesjes, kaarsen, enz.) zijn verboden.
Huisdieren zijn niet toegelaten. Geleidehonden voor mensen met een visuele handicap zijn wel toegestaan.
Ongewenst gedrag – zoals crowdsurfen, stagediven, geweldpleging, diefstal, wildplassen, handtastelijkheden, overmatig drankgebruik, opruiing, discrimineren, mishandeling, intimidatie…- is niet toegestaan.
Er is een kiss&ride zone voorzien op de Eikenlaan om de mobiliteit te vergemakkelijken. Gelieve hiervan gebruik te maken en niet langer dan 15’ te parkeren in deze zone.
Er worden geen alcoholische dranken verkocht aan jongeren onder de 16 jaar.
Het gebruik en het bezit van, evenals handel in soft- en harddrugs is verboden.
Roken is binnen niet toegelaten.
Op het terrein is er een EHBO-post voorzien door het rode kruis. Bij ongevallen kan je je wenden tot hen.
De omgeving moet zoveel mogelijk afvalvrij wordt gehouden. Dit geldt voor het festivalterrein en de parking.
Collega-organisatoren kunnen met hun affiches terecht op speciale aanplakmuren op de festivalweide. Mits toestemming van de organisatie is flyeren toegelaten binnen het festivalterrein. Hierbuiten is het uitdelen van flyers verboden.
Het maken van film- en geluidsopnames zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is verboden. Foto’s mogen enkel met camera’s zonder telelens gemaakt worden. Bij overtreding worden apparatuur en opnames in beslag genomen.
Legitimatie op verzoek van de organisatie is voor ieder verplicht.
Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er een aangifte worden gedaan.
Dit festivalreglement is van toepassing op iedereen die aanwezig is op het festivalterrein. Door aanwezig te zijn, geef je aan dat je de festivalregels, zoals hier beschreven, zult naleven.